Our Scores and VISAsScore cards of our students

Discover the thrill of learning and scoring high at NOVUS EDUCATIONAL ACADEMY (P) LTD.,

Latest Top Scores of our GRE Students

Name Verbal (170) Quantitative (170) AWA (6) Total (340)
K. Sreeharsha 166 170 336
Busi Reddy 156 169 325
Mridul Gupta 155 168 324
Jacob Abhishek 149 164 313
Sameer Gupta 148 164 312
Manikanta 147 164 311
Ganesh 150 169 319
V. S. Abhishek 166 166 5 332
Mohd Naseer Ahmed 164 166 4.5 330
Arjun Bhupathiraju 164 166 4.5 330
Ramya Chitrakar 164 166 5 330
P. K. Koundinya 164 164 6 328
B. Arjun 164 166 330
Sucharitha 164 166 4.5 330
T. Vivek 163 166 329
S. Ravi Kanth Reddy 164 164 328
Nilima Deshmukh 163 164 327
K. Pavan Prasad 162 166 4.0 328
J Sai Sandeep 151 162 313
V Sai Sarath 145 164 309
Anjani 145 158 303
S Sai Kumar 141 165 306
Pratham Tandon 153 160 313
R. Teja Prashanth 162 166 328
R. Swetambari Reddy 162 166 4.5 328
N.Babu 157 166 323
L. Sandeep 162 166 328
Mohd Azhar Ekbal 161 166 4.0 327
Mohd Hussain 159 164 323
Pawan Kumar 161 166 5.0 327
Ebenezer-Kurian 162 163 5.0 325
Minnaganti Suman 161 166 4.5 327
P. V. Vandana 170 151 321
Narendra 161 164 4.0 325
Grace Padmaja 163 160 323
Y. Maitreyee 159 166 325
Vandana Priyadarshini 160 163 323
Jeevan 160 164 324
Karthik Krishna 160 161 321
M. Nagalakshmi 158 166 324
Santhosh Reddy 158 166 324
R. Gideon Solomon 160 163 4.0 323
Jai Chandra Kumar 158 166 324
Raj Kumar 160 160 320
Sriram 158 164 322
Kalyani 158 164 322
S. Vamseekrishna 159 161 4.0 320
V. Harini 158 164 322
T. Sandhya Rani 157 164 321
A. S. Naresh Kumar 159 160 319
Raghunath S Katragadda 156 164 320
Vishal 156 166 5.0 322
Shantilal 159 159 318
Mohd Abdul Rafey 156 164 4.5 320
Dubbaka Sridhar 158 160 4.0 318
Nitin Ravinder 158 159 317
P. Bharat Kumar 158 159 317
S. V. Amarnath 157 160 317
K. Sunitha 157 160 317
P. Bharat Kumar 158 159 4.0 317
Divya 160 155 315
Veerabhadra Rao-Teki 154 164 4.5 318
Navya 158 158 316
Arshad Azeem 156 161 4 317
Praphul Krottapalli 154 166 5.0 320
Ashok Kumar Chanda 161 153 314
V. Rajesh Reddy 153 166 319
Devarapalli Chaitanya 156 158 4.0 314
Haritha 154 161 315
Kedar 153 163 316
Sandeep. K 152 166 318
B. Chandra Shekar 152 166 3.0 318
Ramya Chittigala 153 161 4.5 314
D. N. Prasad 158 155 313
Mirza Muffakhan Baig 155 158 313
K. Jogeshwari 162 150 312
V. Vijay Reddy 152 161 4.5 313
R. Ramachandran 154 157 311
Ashwin 150 166 316
I. Kamalakar Reddy 153 159 312
Sheshu 160 151 311
K. Keerthi 153 158 4.5 311
Karthik 154 155 4.0 309
Vijay Kumar 154 155 309
S. Ram Reddy 143 165 308
E. Sandeep Reddy 151 157 308
A. Venkat 149 163 312
M. Sudheendra Royar 147 166 4.0 313
Surya Prakash 147 164 4.5 313
Praveen Reddy 147 164 4.0 311

Latest Top Scores of our IELTS Students

Name L R W S Over All
Navya Sree 8.0 9.0 7.0 7.5 8.0
Bhaskara Gupta 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0
Rekha Rohitha 8.5 7.5 7.5 6.5 7.5
Pavan Snehith 8.0 8.0 7.5 6.0 7.5
A. Sai Praneeth 8.5 7.0 7.5 6.5 7.5
A. Sai Krishnam 9.0 7.0 7.0 7.5 7.5
Neelam 8.0 8.0 6.0 6.5 7.0
Venkat Sai 8.5 7.5 7.0 7.0 7.5
Renuka 8.0 8.5 7.5 6.5 7.5
John Martin 8.0 8.5 6.5 6.5 7.5
Aasish 9.0 7.5 6.0 7.5 7.5
K. Shruthi 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5
D. Usha 9.0 7.5 7.0 7.0 7.5
Nadeem 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5
S. Abhinay 8.0 8.0 6.5 6.5 8.0
J. Sai Sandeep 9.0 9.0 7.0 6.0 8.0
A. Sai Krishna 8.5 7.5 6.5 6.5 7.5
P. Goyal 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5
Pooja 8.5 6.0 7.0 7.5 7.5
G. Venkateswar Rao 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
K Girija 7.5 7.5 6.0 6.0 7.0
Charan Sai 8.0 7.5 6.0 6.5 7.0
Zorawar 8.5 6.0 6.0 7.0 7.0
Mandy 6.5 7.5 7.0 6.0 7.0
A Sai Krishna 7.5 6.5 7.0 6.5 7.0
Anjani 8.5 6.5 6.5 6.5 7.0
Nitin Saxena 8.0 8.0 6.5 6.5 7.0
S. Sai Kumar 8.0 7.0 6.5 6.5 7.0
C. Venkata Sravan 7.0 6.5 6.0 7.0 7.0
V. Sai Sarath 7.5 6.5 6.5 6.5 7.0
Venkateswar Rao 8.5 7.5 6.0 6.5 7.0
Jaya Krishna 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5
B Rakesh 7.0 6.0 6.0 7.0 6.5
Narasimha Reddy 7.5 6.5 6.0 6.5 6.5
Varun 7.5 6.5 6.5 6.0 6.5
SaiAkhil 6.5 7.5 6.0 6.0 6.5

CONGRATULATIONS!!! Prajay

On obtaining student VISA from Wayne State University, USA.

CONGRATULATIONS!!! Deepak

On obtaining student VISA from Arkansas State University, USA.

CONGRATULATIONS!!! Mustafeed

On obtaining student VISA from Fanshawe College, Canada.

CONGRATULATIONS!!! Vivek

On obtaining student VISA from Conestoga College, Canada.

CONGRATULATIONS!!! Rekha

On scoring overall 7.5 in IELTS.

CONGRATULATIONS!!! Pavan

On scoring overall 7.5 in IELTS.

CONGRATULATIONS!!! Praneeth

On scoring overall 7.5 in IELTS.

CONGRATULATIONS!!! Vyshali

On obtaining student VISA from Lambton College, Canada.

CONGRATULATIONS!!! Aravind

On obtaining student VISA from University of Hertfordshire, UK.

CONGRATULATIONS!!! Vamshi

On obtaining student VISA from Conestoga College, Canada.

CONGRATULATIONS!!! Bhaskara

On scoring overall 8.0 in IELTS.

CONGRATULATIONS!!! Ashwin

On obtaining student VISA from Vancouver Institute of Media Arts, Canada.

CONGRATULATIONS!!! Bharath

On obtaining student VISA from University of Adelaide, Australia.

CONGRATULATIONS!!! Avinash

On obtaining student VISA from Texas A&M University Kingsville.

CONGRATULATIONS!!! Sai

On obtaining student VISA from Northeastern University.

CONGRATULATIONS!!! Navya

On scoring overall 8.0 in IELTS.

CONGRATULATIONS!!! Mridul

On scoring 323 in GRE.

CONGRATULATIONS!!! Sameer

On scoring 312 in GRE.

CONGRATULATIONS!!! Nikhil

On obtaining student VISA from Cleveland State University.

CONGRATULATIONS!!! Sai Krishna

On scoring overall 7.5 score in IELTS.

CONGRATULATIONS!!! Rohith

On obtaining Study VISA from Deakin University.

CONGRATULATIONS!!! Rohit

On obtaining Study VISA from University at Buffalo.

CONGRATULATIONS!!! Yashwanth

On obtaining Study VISA from Western Sydney University.

CONGRATULATIONS!!! Neelam

On scoring overall 7.5 score in IELTS.

CONGRATULATIONS!!! Manikanta

On scoring 311 in GRE.

CONGRATULATIONS!!! John

On scoring overall 7.5 score in IELTS.

CONGRATULATIONS!!! Prashanth

On obtaining Study VISA from La Trobe University, Melbourne.

CONGRATULATIONS!!! Aasish

On scoring overall 7.5 in IELTS.

CONGRATULATIONS!!! Busi Reddy

On scoring 325 in GRE.

CONGRATULATIONS!!! Sahiti

On obtaining Study VISA from California State University, Sacramento

CONGRATULATIONS!!! Mohitha

On obtaining Study VISA from The University of Texas at Arlington

CONGRATULATIONS!!! Dhananjay

On obtaining Study VISA from Northeastern University

CONGRATULATIONS!!! Anjani

On obtaining Study VISA from California State University

CONGRATULATIONS!!! Sarath and Sandeep

On obtaining Study VISA from San Jose State University

CONGRATULATIONS!!! Sai Kumar

On obtaining Study VISA from San Jose State University.

CONGRATULATIONS!!! Usha

On scoring 9.0-7.0-7.5-7.0 in IELTS

CONGRATULATIONS!!! Nadeem

On scoring 8.0-7.5-7.0-7.0 in IELTS

CONGRATULATIONS!!! Koushik

On obtaining Study VISA from Western Sydney University

CONGRATULATIONS!!! Puneeth

On scoring 7.5-7.5-7.0-7.0 in IELTS

CONGRATULATIONS!!! Nithya

On scoring 115/120 in TOEFL

CONGRATULATIONS!!! Karthik

On obtaining Study VISA from University of Houston

Contact Us

#5-1-100, Second Floor, Maheshwar Complex,
Kukatpally, Hyderabad – 500072,
Telangana, India
040 – 40180011, 64615246
+91 – 9100088186/87

Write us